Priser

Ny pasient, 30 min: 660 kr

Oppfølgende behandling, 20-30 min: 480 kr

(Prisene gjelder fra 01.01.2024)