Priser

Ny pasient, 30 min: 510 kr

Oppfølgende behandling, 20-30 min: 410 kr

(Prisene gjelder fra 01.01.2023)