Priser

Ny pasient: 480 kr

Oppfølgende behandling: 380 kr