Priser

Ny pasient, 45 min: 490 kr

Oppfølgende behandling, 30 min: 390 kr