Om kiropraktor

Kiropraktorer er i Norge offentlig autorisert helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar. Normalt har kiropraktorer en 5-årig profesjonsrettet akademisk universitetsutdanning. I tillegg er det i Norge ett års obligatorisk turnustjeneste etter fullført studieløp. Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten, og har sin spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Autorisasjonen inkluderer henvisnings- og sykemeldingsrett, samt direkte refusjon med HELFO.